تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج 14B8

با استفاده از تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج این امکان وجود دارد که در مدت زمان مشخصی موتور مورد نظر در یک جهت کار نموده و سپس با یک زمان تأخیر قابل تنظیم ، موتور در جهت مخالف حرکت کند و این عمل پی در پی ادامه پیدا کند.

ویژگی های فنی تایمر چپ گرد ، راست گرد شیوا امواج

  •  قابلیت تنظیم زمان های چپ گرد ، استراحت ، راست گرد
  •  عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو
  •  نگهداری زمان سپری شده در حالت قطع برق در صورت نیاز
  •  قابلیت انتخاب ۴ محدوده زمانی :

SS : ثانيه – ثانیه – ثانیه

MM : دقيقه – دقیقه – دقیقه

MSM : دقيقه – تانيه – دقیقه

HSH : ساعت – ثانیه – ساعت

مشخصات فنی تایمر چپ گرد ، راست گرد شیوا امواج

  • ولتاژ تغذیه : 180-250VAC
  • محدوده تنظیم زمان : 1-60 Sec ، 1-60 Min  ، 1-60 Hour
  • خروجی : دو عدد رله 5A
  • شرایط محیطی

دما : -20 تا 65 درجه سانتی گراد

رطوبت : 70%