کانتر یا شمارنده

شمارنده یا کانتر (COUNTER) دستگاهی است که کار آن ذخیره و نمایش تعداد دفعاتی است که یک رویداد یا فرآیند خاص رخ داده،و غالبا وابسته به سیگنال های کلاک است.

در واقع شمارنده یک صفحه نمایشگر است که  قابلیت شمارش و نمایش دارد. شمارنده ها به صورت دیجیتال و آنالوگ هستند: شمارنده های دیجیتال دارای صفحه نمایشگر دیجیتال هستند که برخی فقط قابلیت نمایش دارند و برخی قابلیت تنظیم دارند که به آنها شمارنده پیش تنظیم هم گفته می شود. کانترهای الکترونیکی و الکترومکانیکی انواع مختلفی از ورودی ها مثل سوئیچ ها، سنسورها ، انکودرها و رله ها دریافت می کنند.