تایمر استارت مجدد شیوا امواج 14B5

تایمر استارت مجدد شیوا امواج دستگاهی مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق می باشد.

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در مسیر فرمانِ کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

ویژگی های تایمر استارت مجدد شیوا امواج

  • آلارم با صدای مخصوص قبل از وصل رله
  • دو عدد نشانگر برای اعلام برق شبکه (AC) و وصل رله (REL)
  • فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلیدON/OFF
  • دارای پیچ تنظیم زمان
  • عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتورتابلو

مشخصات فنی تایمر استارت مجدد شیوا امواج

  • ولتاژ تغذیه : 180-250VAC
  • تاخیر زمان وصل : 5-300 Sec
  • خروجی : رله 5A
  • زمان وصل رله : 1Sec
  • شرایط محیطی

دما : -20 تا 65 درجه سانتی گراد

رطوبت : 70%