رله کنترل آمپر سه فاز13D1

رله کنترل آمپر سه فاز شیواامواج دستگاهی مناسب برای حفاظت موتورهای سه فاز در برابر افزایش ،کاهش و عدم تقارن جریان و نمایش جریان می باشد.

ویژگی های رله کنترل آمپر سه فاز شیوا امواج

  • قابلیت نمایش و اندازه گیری جریان و حفاظت در برابر مینیمم ، ماکزیمم و عدم تقارن جریان ها
  • راهنمای نصب سیم کشی روی ترمینال های دستگاه
  • زمان استارت اولیه زمانی است که بعد از استارت در این زمان جریان در نظر گرفته می شود.

مشخصات فنی رله کنترل آمپر سه فاز شیوا امواج

  • ولتاژ تغذیه : 180-250VAC
  • زمان تنظیم CT و دیگر پارامتر ها : از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه
  • خروجی : دو رله 16A
  • شرایط محیطی

دما : -20 تا 65 درجه سانتی گراد

رطوبت : 70%