ساعت فرمان ماهیانه شیوا امواج 12B3

ساعت فرمان شیوا امواج با یک فرمان خروجی می باشد که می تواند ۵۰ برنامه داشته باشد. هر برنامه ، دارای یک زمان روشن و یک زمان خاموش است و در دوره های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می باشد . در حالت “روزانه”ساعت ، دقیقه و ثانیه ؛در حالت “هفتگی” ساعت ، دقیقه ، ثانیه و روز هفته و در حالت “ماهانه” ساعت، دقیقه ، ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد .در حالت روزانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد و در حالت ماهانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته فعال یا غیر فعال نمود.

ویژگی های ساعت فرمان شیوا امواج

 • استفاده از باطری لیتیم با عمر بیش از ۵ سال (قابل تعویض)
 • ذخیره تاریخ ، ساعت وکلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی
 • نمایش :
  تاریخ و ساعت و روزهای هفته
  خطاها و پیغام های تنظیمی
 • دارای ۴ عدد نمایشگر برای نمایش برنامه های مختلف
 • قابلیت :
  تغییر یا عدم تغییر ساعات تابستانه و زمستانه
  فعال و غیر فعال نمودن برنامه ها در روزهای خاص
  برنامه ریزی تعرفه ها با دقت حداقل یک ثانیه، حداکثر یک ماه
  اجرای ۵۰ برنامه ۲۴ ساعته، هفتگی یا ماهانه
  نمایش خروجی رله

مشخصات فنی ساعت فرمان شیوا امواج

 • ولتاژ تغذیه : 180-250VAC
 • خروجی رله : 5A
 • شرایط محیطی

دما : -20 تا 65 درجه سانتی گراد

رطوبت : 70%