سنسور القایی آتونیکس 

اين نوع حسگرها سنسورهاي بدون تماس هستند كه بر اساس تغيير جريان القايي در يك سيم پيچ كار مي كند. در این نوع سنسور ها یک میدان الکترو مغناطیسی تولید شده و با نزدیک شدن فلزات خروجی سنسور تغییر وضعیت میدهد . اين سنسورها تنها مقابل فلزات عكس العمل نشان مي دهند.

تصویر عملکرد سنسور القایی - فروشگاه اتوماسیون 24 www.automation24.ir

جدول ضریب تبدیل سنسور - فروشگاه اتوماسیون 24 www.automation24.ir

فاصله عملكرد سنسورهاي القايي كه در مشخصات اصلي آنها ذكر ميشود بر اساس بكارگيري فلز فولاد اندازه گيري شده و اگر غير از فولاد از فلز ديگري استفاده شود فاصله سوئيچينگ سنسور تغيير خواهد كرد. در جدول روبه رو ضريب  تبديل برخي از فلزات ذكر شده است. بعنوان مثال هرگاه يك سنسور القايي در مقابل فولاد از فاصله 10 ميلي متري عكس العمل نشان دهد همان سنسور در مقابل مس از فاصله 4.5 ميليمتري عمل مي كند.

سنسور هاي القايي به لحاظ شكل ظاهري در دسته هاي ذيل تقسيم بندي ميشوند.

سنسور هاي القايي ساخت شركت آتونيكس در نوع دو سيم AC یا DC  و سه سيم  NPN  یا PNP و چهار سیم ساخته مي شوند.
سنسورهای خازنی نمونه ای دیگر از سنسورهای مجاورتی هستند که قادر به آشکار سازی اجسام دیگر نظیر کاغذ شیشه روغن و غیره میباشند. فاصله عملکرد و استاندارد های نام گذاری مطابق با سنسورهای القایی هستند و فاصله عملکرد نامی آن ها مربوط به فلز میباشد . برای یافتن فاصله عملکرد نسبت به سایر اجسام باید از جدول تصحیح ضریب شناسایی شرکت سازنده استفاده نمود .

[/it_feature]