کنترل آمپر سه رله ای شیواامواج 20D2

کنترل آمپر ۳ رله شیواامواج دستگاهی مناسب برای حفاظت و کنترل جریان است.

از کاربردهای این دستگاه می توان به کنترل کننده های بانک خازن و دستگاه های اعلام و کنترل خطای جریان اشاره کرد.

ویژگی های کنترل آمپر سه رله ای شیواامواج

 • قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان ورودی و قطع و وصل رله ها با توجه به جریان ورودی تعریف شده
 • نمایشگر Current : وضعیت نمایش یا تنظیم جریان (0.01A-100%CT)
 • نمایشگر On Delay: وضعیت تنظیم تاخیر در قطع (1-120 Sec)
 • نمایشگر Off Delay: وضعیت تنظیم تاخیر در قطع (1-120 Sec)
 • نمایشگر  Hysteresis: وضعیت تنظیم هیسترزیس جریان وصل رله ها
 • نمایشگر Mode 1 : وضعیت عملکرد در مد 2(مد غیر وابسته)
 • نمایشگر Mode 2 : وضعیت عملکرد در مد 1(مد وابسته)
 • نمایشگر CT : نمایش وتنظیم CT
 • نمایشگر Relay : وضعیت رله

مشخصات فنی کنترل آمپر سه رله ای شیواامواج

 • ولتاژ تغذیه : 180-250VAC
 • دقت اندازه گیری جریان : 5% ± 1digit
 • زمان تنظیم CT : از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه
 • خروجی : سه رله 16A
 • شرایط محیطی

دما : -20 تا 65 درجه سانتی گراد

رطوبت : 70%