کنترل فازشیوا امواج 13B1

با استفاده از کنترل فاز شیوا امواج می توان اختلالات شبکه برق را کنترل نمود.اختلالات ناشی از افزایش یا کاهش ولتاژ و عدم تقارن فازها با نشانگرF و جابجایی فازها با نشانگر Pاعلام می گردد.

ویژگی های کنترل فاز شیوا امواج

  • کنترل دقیق شبکه برق به دلیل عدم استفاده ازنول (برق دارشدن نول در بعضی مواقع)
  • حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ، عدم توالی و عدم تقارن فاز ها، قطع هر کدام از فاز ها
  • پیچ های تنظیم برای تنظیم عدم تقارن وزمان وصل
  • عدم تغییر پارامترها در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

مشخصات فنی کنترل فاز شیوا امواج

  • ولتاژ تغذیه : 300-500VAC
  • تاخیر زمان وصل : 2-240 Sec
  • تاخیر زمان قطع : 3 Sec
  • خروجی : رله 5A
  • شرایط محیطی

دما : -20 تا 65 درجه سانتی گراد

رطوبت : 70%